SYARAT KEMASUKAN

Posted in Uncategorised

SYARAT-SYARAT AM:

  • Calon mestilah Warganegara Malaysia
  • Calon mestilah bertaraf Bumiputera
  • Calon mestilah berumur antara 17 hingga 45 tahun
  • Calon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ATAU Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPMV)
  • Lulus Subjek Sejarah
  • Berbadan sihat dan tidak cacat anggota

SYARAT-SYARAT KHUSUS MENGIKUT PROGRAM YANG DITAWARKAN: