SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (SBN)

Posted in Uncategorised

Matlamat program Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan ini adalah menyediakan graduan yang mempunyai ilmu asas kejuruteraan serta kemahiran praktikal dalam bidang bangunan serta mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam pasukan bagi menyokong aktiviti operasi dan penyelengaaraan dalam konteks industri disamping berpotensi menjadi usahawan di dalam bidang teknikal.

Pelajar berpeluang menyambung pelajaran di mana-mana KKTM yang menawarkan program yang berkaitan, selain peluang kerjaya di mana-mana agensi awam atau swasta seperti  Jurubina Bangunan , Juruteknik , Penyelia Tapak dan Kontraktor.      

 

SIJIL  TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (SBN)