SIJIL TEKNOLOGI REKABENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT (STR)

Matlamat program Sijil Teknologi Rekabentuk dan Pembuatan Perabot ini adalah menyediakan graduan yang mempunyai ilmu asas teknologi serta kemahiran praktikal dalam bidang rekabentuk dan pembuatan perabot serta mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam pasukan bagi menyokong aktiviti operasi dan penyelengaaraan dalam konteks industri disamping berpotensi menjadi usahawan di dalam bidang teknikal.

Pelajar berpeluang menyambung pelajaran di mana-mana KKTM yang menawarkan program yang berkaitan, selain peluang kerjaya di mana-mana agensi awam atau swasta seperti  Juruteknik Perabot, Perekabentuk Perabot dan Usahawan.     

 

SIJIL TEKNOLOGI REKABENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT (STR)