SIJIL SENIBINA (SSB)

Posted in Uncategorised

Matlamat program Sijil Seni Bina ini adalah menyediakan graduan yang mempunyai ilmu asas serta kemahiran praktikal dalam bidang seni bina serta mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam pasukan bagi menyokong aktiviti operasi dan penyelengaaraan dalam konteks industri disamping berpotensi menjadi usahawan di dalam bidang teknikal.

Pelajar berpeluang menyambung pelajaran di mana-mana KKTM yang menawarkan program yang berkaitan, selain peluang kerjaya di mana-mana agensi awam atau swasta seperti  Penyelia Tapak, Juruteknik  Senibina dan  Pelukis Bangunan.     

 

SIJIL SENIBINA (SSB)