SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LUKISAN STRUKTUR (SLS)

Matlamat program Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur ini adalah menyediakan graduan yang mempunyai ilmu asas kejuruteraan serta kemahiran praktikal dalam bidang lukisan struktur serta mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam pasukan bagi menyokong aktiviti operasi dan penyelengaaraan dalam konteks industri disamping berpotensi menjadi usahawan di dalam bidang teknikal.

Pelajar berpeluang menyambung pelajaran di mana-mana KKTM yang menawarkan program yang berkaitan, selain peluang kerjaya di mana-mana agensi awam atau swasta seperti  Pelukis Pelan, Juruteknik dan Penyelia Tapak. 

 

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LUKISAN STRUKTUR (SLS)