DASAR KESELAMATAN

  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.

  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.

  • Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

  • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam Laman Web Rasmi IKM Alor Setar mestilah mendapat kelulusan Pengarah.

  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Laman Web Rasmi IKM Alor Setar atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah.

  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam Laman Web Rasmi IKM Alor Setar adalah dilarang.

  • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.