SEKILAS PANDANG

Posted in KORPORAT

Institut Kemahiran MARA (IKM) Alor Setar merupakan sebuah institut yang menumpukan pembelajaran dalam bidang pendidikan dan latihan kemahiran.  Institut Kemahiran MARA Alor Setar merupakan IKM yang kedua tertua di Malaysia dan mula beroperasi pada tahun 1968. Ia merupakan IKM pertama dibangunkan di dalam Negeri Kedah di atas sebidang tanah dengan keluasannya 1.5 ekar bertempat  di Jalan Kota Tanah Alor Setar Kedah.