PENGARAH

EN. ABDUL HALIM BIN MOHAMMAD

ahalimmo@mara.gov.my


TIMBALAN PENGARAH HAL EHWAL PELAJAR & KHIDMAT PENGURUSAN

PUAN RAHAYU BINTI ABU BAKAR

rahayua@mara.gov.my


TIMBALAN PENGARAH HAL EHWAL AKADEMIK

EN. MOHD ROZAIMI BIN ISMAIL 

rozaimi@mara.gov.my

Membentuk modal intelek holistik dan seimbang berteraskan nilai-nilai keusahawanan

dengan melibatkan diri dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing

melalui pembentukan tadbir urus mampan dalam mengekalkan kelestarian TVET MARA

sebagai institusi rujukan dan pilihan utama

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa
Sekilas Pandang